Elevii dau extemporale online

Autor chat
Subiect epidemie de coronavirus chat
învăţământ preuniversitar chat
învățământ online chat
299 __ $aElevii dau extemporale online
200 __ $aElevii dau extemporale online $fMaura Anghel
700 __ $aAnghel, Maura
210 __ $d2020-03-18
606 __ $aepidemie de coronavirus
606 __ $aînvăţământ preuniversitar
606 __ $aînvățământ online
601 __ $aInspectoratul Şcolar Judeţean
686 __ $a7.1.
463 __ $tEvenimentul : cotidian regional de informaţii şi publicitate $vAn. 30, Nr. 8824 (18 mart. 2020), p. 5