Două programe de master de la FEAA într-un top mondial

Autor chat
Subiect învăţământ superior chat
studii aprofundate chat
299 __ $aDouă programe de master de la FEAA într-un top mondial
200 __ $aDouă programe de master de la FEAA într-un top mondial $fCătălin Hopulele
700 __ $aHopulele, Cătălin
210 __ $d2019-07-31
606 __ $aînvăţământ superior
606 __ $astudii aprofundate
601 __ $aUniversitatea "Al.I.Cuza"
601 __ $aFacultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor a Universităţii "Al.I.Cuza"
686 __ $a7.3.1.2.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 177 (31 iul. 2019), p. 3