Demolări de garaje în zona Cuza-Vodă

Autor chat
Subiect probleme edilitar-gospodăreşti chat
demolări chat
299 __ $aDemolări de garaje în zona Cuza-Vodă
200 __ $aDemolări de garaje în zona Cuza-Vodă $fA.A.
700 __ $aA.A.
210 __ $d2019-08-09
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
606 __ $ademolări
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
686 __ $a3.4.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 185 (9 aug. 2019), p. 2