Dan Mănucă (20 mai 1938-7 mai 2017) : [comemorare]

Autor chat
Subiect scriitori ieşeni - comemorări chat
profesori de mare prestigiu chat
cadre didactice universitare chat
299 __ $aDan Mănucă (20 mai 1938-7 mai 2017) : [comemorare]
200 __ $aDan Mănucă (20 mai 1938-7 mai 2017) $fCrișu Dascălu $e[comemorare]
700 __ $aDascălu, Crişu
210 __ $d2024-05-00
606 __ $ascriitori ieşeni - comemorări
606 __ $aprofesori de mare prestigiu
606 __ $acadre didactice universitare
601 __ $aUniversitatea "Al.I. Cuza"
601 __ $aFacultatea de Litere a Universităţii "Al.I. Cuza"
600 __ $aMănucă, Dan
686 __ $a7.3.4.
463 __ $tConvorbiri literare : revistă fondată de Societatea "Junimea " din Iaşi la 1 martie 1867 $vAn. 157, Nr. 5 (mai 2024), p. 59-60