Continuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public

Subiect administraţie publică locală chat
probleme edilitar-gospodăreşti chat
299 __ $aContinuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public
200 __ $aContinuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public
210 __ $d2020-04-30
606 __ $aadministraţie publică locală
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
686 __ $a3.4.
463 __ $tCurierul de Iaşi $vNr. 637 ( 30 apr. 2020), p. 2