Condiţii aspre pentru doctoranzii de la [Universitatea "Al.I.] Cuza "

Autor chat
Subiect burse postuniversitare chat
doctoranzi - burse chat
înv. superior - doctorat chat
universităţi ieşene - burse chat
102 __ $aRO
200 __ $aCondiţii aspre pentru doctoranzii de la [Universitatea "Al.I.] Cuza " $fValentin Huţanu
210 __ $d2008-11-11
299 __ $aCondiţii aspre pentru doctoranzii de la [Universitatea "Al.I.] Cuza "
463 __ $vAn. 11, Nr. 3200 (11 nov. 2008), p. 4
463 __ $tBună Ziua Iaşi
601 __ $aUniversitatea "Al.I.Cuza "
606 __ $aburse postuniversitare
606 __ $adoctoranzi - burse
606 __ $aînv. superior - doctorat
606 __ $auniversităţi ieşene - burse
686 __ $a7.3.1.2.
700 __ $aHuţanu, Valentin
830 __ $a2008a