Concursul de directori, proba scrisă: 31 de candidați din 100 au picat

Autor chat
Subiect directori de şcoală - concurs chat
concurs pentru ocuparea unor posturi chat
cadre didactice preuniversitare chat
299 __ $aConcursul de directori, proba scrisă: 31 de candidați din 100 au picat
200 __ $aConcursul de directori, proba scrisă: 31 de candidați din 100 au picat $fAndrei Mihai
700 __ $aMihai, Andrei
210 __ $d2022-02-19
606 __ $adirectori de şcoală - concurs
606 __ $aconcurs pentru ocuparea unor posturi
606 __ $acadre didactice preuniversitare
601 __ $aInspectoratul Şcolar Judeţean
686 __ $a7.2.2.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 40 (19 febr. 2022), p. 2