Componența Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean

Subiect comisii judeţene chat
consilieri judeţeni chat
299 __ $aComponența Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
200 __ $aComponența Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
210 __ $d2018-10-31
606 __ $acomisii judeţene
606 __ $aconsilieri judeţeni
601 __ $aConsiliul Județean Iași
686 __ $a3.3.3.1.
462 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 1, Nr. 1 (31 oct. 2018), p. 2