Comisie specială pentru verificarea situației de la Spitalul mobil de la Lețcani

Subiect epidemie de coronavirus chat
spitale ieşene - epidemii chat
spital mobil chat
299 __ $aComisie specială pentru verificarea situației de la Spitalul mobil de la Lețcani
200 __ $aComisie specială pentru verificarea situației de la Spitalul mobil de la Lețcani
210 __ $d2021-03-31
606 __ $aepidemie de coronavirus
606 __ $aspitale ieşene - epidemii
606 __ $aspital mobil
601 __ $aConsiliul Județean Iași
607 __ $aLeţcani
686 __ $a10.2.2.
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vNr. 29 (31 mar. 2021), p. 4