Colaborare transfrontalieră pentru creșterea angajabilității absolvenților de liceu

Subiect cooperare transfrontalieră chat
finanţare U.E. chat
proiecte cu finanţare externă chat
admin. publică locală - proiecte chat
299 __ $aColaborare transfrontalieră pentru creșterea angajabilității absolvenților de liceu
200 __ $aColaborare transfrontalieră pentru creșterea angajabilității absolvenților de liceu
210 __ $d2019-02-28
606 __ $acooperare transfrontalieră
606 __ $afinanţare U.E.
606 __ $aproiecte cu finanţare externă
606 __ $aadmin. publică locală - proiecte
607 __ $aRepublica Moldova
607 __ $aUngheni
686 __ $a10.2.2.
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 2, Nr. 5 (28 feb. 2019), p. 5