Cesiunea de creanţă, sângele sistemului farma

Autor chat
Subiect cesiune de creanţă (fişier) chat
creanţe (fişier) chat
factoring (fişier) chat
Fişier tematic : economie chat
sănătate (fişier) chat
102 __ $aRO
200 __ $aCesiunea de creanţă, sângele sistemului farma $fDaniel Olteanu
210 __ $d2013-02-11
299 __ $aCesiunea de creanţă, sângele sistemului farma
463 __ $vNr. 6 (11 feb. 2013), p. 26
463 __ $tCapital
606 __ $acesiune de creanţă (fişier)
606 __ $acreanţe (fişier)
606 __ $afactoring (fişier)
606 __ $aFişier tematic : economie
606 __ $asănătate (fişier)
686 __ $a}{.e.c.o.
700 __ $aOlteanu, Daniel
830 __ $a2013ec.