Casa Dosoftei a fost restaurată : [recepția finală obiectivului cultural, monument istoric]

Subiect monumente - restaurare chat
restaurare monumente chat
muzee ieşene - restaurare chat
proiecte europene chat
Casa Dosoftei chat
299 __ $aCasa Dosoftei a fost restaurată : [recepția finală obiectivului cultural, monument istoric]
200 __ $aCasa Dosoftei a fost restaurată : [recepția finală obiectivului cultural, monument istoric]
210 __ $d2019-08-31
606 __ $amonumente - restaurare
606 __ $arestaurare monumente
606 __ $amuzee ieşene - restaurare
606 __ $aproiecte europene
606 __ $aCasa Dosoftei
601 __ $aConsiliul Județean Iași
601 __ $aMuzeul Literaturii Române din Iaşi
686 __ $a9.5.5.5.
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 2, Nr. 11 (31 aug. 2019), p. 1, 4