Burse din fonduri europene pentru doctoranzii de la [Universitatea de] Medicină

Autor chat
Subiect burse postuniversitare chat
doctoranzi - burse chat
înv. sup. medical chat
înv. superior - doctorat chat
învăţământ postuniversitar chat
programe de educaţie chat
proiecte cu finanţare externă chat
universităţi ieşene - burse chat
102 __ $aRO
200 __ $aBurse din fonduri europene pentru doctoranzii de la [Universitatea de] Medicină $fCristina Lucaci
210 __ $d2010-01-21
299 __ $aBurse din fonduri europene pentru doctoranzii de la [Universitatea de] Medicină
463 __ $vNr. 16 (21 ian. 2010), p. 4A
463 __ $tZiarul de Iaşi
601 __ $aUniversitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa "
606 __ $aburse postuniversitare
606 __ $adoctoranzi - burse
606 __ $aînv. sup. medical
606 __ $aînv. superior - doctorat
606 __ $aînvăţământ postuniversitar
606 __ $aprograme de educaţie
606 __ $aproiecte cu finanţare externă
606 __ $auniversităţi ieşene - burse
686 __ $a7.3.1.2.
700 __ $aLucaci, Cristina
830 __ $a2010a