Burse de sute de euro pentru doctoranzii şi postdoctoranzii din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor de la [Universitatea "Al.I.] Cuza" : în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi şi postdoctoranzi în domeniul ştiinţelor economice"

Autor chat
Subiect burse studenţeşti chat
doctoranzi - burse chat
burse pentru cercetare chat
universităţi ieşene - burse chat
universităţi ieşene - proiecte chat
299 __ $aBurse de sute de euro pentru doctoranzii şi postdoctoranzii din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor de la [Universitatea "Al.I.] Cuza" : în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi şi postdoctoranzi în domeniul ştiinţelor economice"
200 __ $aBurse de sute de euro pentru doctoranzii şi postdoctoranzii din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor de la [Universitatea "Al.I.] Cuza" $fValentin Huţanu $eîn cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi şi postdoctoranzi în domeniul ştiinţelor economice"
700 __ $aHuţanu, Valentin
210 __ $d2019-08-19
606 __ $aburse studenţeşti
606 __ $adoctoranzi - burse
606 __ $aburse pentru cercetare
606 __ $auniversităţi ieşene - burse
606 __ $auniversităţi ieşene - proiecte
601 __ $aUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” (U.A.I.C.) Iaşi
686 __ $a7.3.1.2. $a7.3.5.
463 __ $tBună ziua Iaşi $vAn. 19, Nr. 6408 (19 aug. 2019), p. 6