Bunavestire : [versuri]

Autor chat
Subiect versuri chat
299 __ $aBunavestire : [versuri]
200 __ $aBunavestire $e[versuri] $fNicolae Turtureanu
700 __ $aTurtureanu, Nicolae
210 __ $d2020-03-26
606 __ $aversuri
686 __ $a12.7.1.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 69 (26 mar. 2020), p. 6