"Afacerea " doctoratelor : [date statistice]

Autor chat
Subiect doctoranzi - burse chat
înv. superior - doctorat chat
învăţământ postuniversitar chat
statistică-învăţămînt chat
102 __ $aRO
200 __ $a"Afacerea " doctoratelor : [date statistice] $fAndreea Jugaru
210 __ $d2011-10-10
299 __ $a"Afacerea " doctoratelor : [date statistice]
463 __ $vNr. 240 (10 oct. 2011), p. 2A
463 __ $tZiarul de Iaşi
601 __ $aUniversitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad "
601 __ $aUniversitatea "Al.I.Cuza "
601 __ $aUniversitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa "
601 __ $aUniversitatea Tehnică "Gh. Asachi "
606 __ $adoctoranzi - burse
606 __ $aînv. superior - doctorat
606 __ $aînvăţământ postuniversitar
606 __ $astatistică-învăţămînt
686 __ $a1.5.
700 __ $aJugănaru, Andreea
830 __ $a2011a