Aducțiuni cu gaz în 30 de comune

Subiect gaze naturale - aducţiuni chat
licitații chat
probleme edilitar-gospodăreşti chat
299 __ $aAducțiuni cu gaz în 30 de comune
200 __ $aAducțiuni cu gaz în 30 de comune
210 __ $d2020-07-31
606 __ $agaze naturale - aducţiuni
606 __ $alicitații
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
601 __ $aConsiliul Județean Iași
686 __ $a3.4.
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 2, Nr. 21 (31 iul. 2020), p. 1, 2