Admiterea la universitățile din Iași, la zi: surprizele și dezamăgirile de până acum

Autor chat
Subiect examen de admitere în învăţămîntul superior chat
învăţământ superior medical chat
învăţământ superior chat
învățământ superior agricol chat
299 __ $aAdmiterea la universitățile din Iași, la zi: surprizele și dezamăgirile de până acum
200 __ $aAdmiterea la universitățile din Iași, la zi: surprizele și dezamăgirile de până acum $fCătălin Hopulele ; Ioana Doleanu
700 __ $aBălhuc, Paul
701 __ $aDoleanu, Ioana
210 __ $d2022-07-13
606 __ $aexamen de admitere în învăţămîntul superior
606 __ $aînvăţământ superior medical
606 __ $aînvăţământ superior
606 __ $aînvățământ superior agricol
601 __ $aUniversitatea "Al.I.Cuza "
601 __ $aUniversitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa"
601 __ $aFacultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor a Universităţii "Al.I.Cuza"
601 __ $aUniversitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași
686 __ $a7.3.1.2.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 158 (13 iul. 2022), p. 1,2