9,59 - ultima medie la [Facultatea de] Drept

Autor chat
Subiect examen de admitere în învăţămîntul superior chat
universităţi ieşene - admitere chat
Sumar Rezultatele admiterii la Universitatea "Al.I. Cuza "
102 __ $aRO
200 __ $a9,59 - ultima medie la [Facultatea de] Drept $fCosmin Turcu
210 __ $d2008-07-22
299 __ $a9,59 - ultima medie la [Facultatea de] Drept
330 __ $aRezultatele admiterii la Universitatea "Al.I. Cuza "
463 __ $vAn. 8, Nr. 2364 (22 iul. 2008), p. 7
463 __ $tFlacăra Iaşului
601 __ $aFacultatea de Drept a Universităţii "Al.I.Cuza "
601 __ $aUniversitatea "Al.I.Cuza "
606 __ $aexamen de admitere în învăţămîntul superior
606 __ $auniversităţi ieşene - admitere
686 __ $a7.3.1.2.
700 __ $aTurcu, Cosmin
830 __ $a2008a