8.000 de gospodării din judeţul Iaşi nu sunt încă racordate la reţeaua de energie electrică

Autor chat
Subiect distribuţia energiei electrice chat
mediul rural chat
probleme edilitar-gospodăreşti chat
statistică economico-socială chat
102 __ $aRO
200 __ $a8.000 de gospodării din judeţul Iaşi nu sunt încă racordate la reţeaua de energie electrică $fEdmond Macri
210 __ $d2005-03-25
299 __ $a8.000 de gospodării din judeţul Iaşi nu sunt încă racordate la reţeaua de energie electrică
463 __ $vAn. 15, Nr. 4497 (25 mart. 2005), p. 2
463 __ $t"24:ore "
601 __ $aS.C. "ELECTRICA " S.A.
606 __ $adistribuţia energiei electrice
606 __ $amediul rural
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
606 __ $astatistică economico-socială
686 __ $a1.3.
700 __ $aMacri, Edmond
830 __ $a2005a