2123 : [recenzie la volumul ”2123” de Viorica Șerban. Iași : Editura ”Timpul”, 2023]

Autor chat
Subiect recenzie la cartea de proză chat
299 __ $a2123 : [recenzie la volumul ”2123” de Viorica Șerban. Iași : Editura ”Timpul”, 2023]
200 __ $a2123 $fConstantin Dram $e[recenzie la volumul ”2123” de Viorica Șerban. Iași : Editura ”Timpul”, 2023]
700 __ $aDram, Constantin
210 __ $d2024-05-00
606 __ $arecenzie la cartea de proză
601 __ $aEditura "Timpul "
686 __ $a12.3.
463 __ $tConvorbiri literare : revistă fondată de Societatea "Junimea " din Iaşi la 1 martie 1867 $vAn. 157, Nr. 5 (mai 2024), p. 83-85