„Sistemul de învățământ din Iași se adaptează continuu la cerințele de pe piața muncii ” : proiecte consilierului județean P.S.D. Mircea Aniculăesi]

Autor chat
Subiect consilieri judeţeni chat
consilieri județeni - proiecte chat
partide politice chat
Note Membru în Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie și patrimoniu, Membru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, prestări servicii comerț
299 __ $a„Sistemul de învățământ din Iași se adaptează continuu la cerințele de pe piața muncii ” : proiecte consilierului județean P.S.D. Mircea Aniculăesi]
200 __ $a„Sistemul de învățământ din Iași se adaptează continuu la cerințele de pe piața muncii ” $eproiecte consilierului județean P.S.D. Mircea Aniculăesi] $fMircea Aniculăesi
514 __ $aConsilierii județeni, la raport
700 __ $aAniculăesi, Mircea
210 __ $d2019-06-31
606 __ $aconsilieri judeţeni
606 __ $aconsilieri județeni - proiecte
606 __ $apartide politice
601 __ $aPartidul Social Democrat (P.S.D.) - Filiala Iaşi
686 __ $a3.3.3.4.
300 __ $aMembru în Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie și patrimoniu, Membru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, prestări servicii comerț
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 2, Nr. 9 (3o iun. 2019), p. 1, 8