„Prin 1966, cred, începuse să se zvonească prin Iaşi că stă să se înfiinţeze o revistă adevărată...” : [interviu]

Autor chat
Subiect reviste ieşene chat
reviste de cultură chat
aniversări culturale chat
revista "Cronica" chat
interviu chat
Sumar Corneliu Ştefanache a fost primul redactor-șef adjunct al revistei „Cronica”.
299 __ $a„Prin 1966, cred, începuse să se zvonească prin Iaşi că stă să se înfiinţeze o revistă adevărată...” : [interviu]
200 __ $a„Prin 1966, cred, începuse să se zvonească prin Iaşi că stă să se înfiinţeze o revistă adevărată...” $e[interviu] $fcu Corneliu Ştefanache $grealizat de Călin Ciobotari
700 __ $aŞtefanache, Corneliu
702 __ $aCiobotari, Călin $4editor
210 __ $d2011-02-00
606 __ $areviste ieşene
606 __ $areviste de cultură
606 __ $aaniversări culturale
606 __ $arevista "Cronica"
606 __ $ainterviu
601 __ $aRevista "Cronica Veche"
686 __ $a9.4.13.2.
330 __ $aCorneliu Ştefanache a fost primul redactor-șef adjunct al revistei „Cronica”.
463 __ $tCronica veche $vAn. 1, Nr. 1 (feb. 2011), p. 12, 21