„Însemnări ieșene” în corespondență

Autor chat
Subiect reviste ieşene chat
corespondenţă chat
revista "Însemnări ieşene" chat
Sumar 13 scrisori din fondul „Prof. Gr. T. Popa” de la Arhivele Naționale Iași, semnate de M. Sadoveanu, G. Topîrceanu, Otilia Cazimir.
299 __ $a„Însemnări ieșene” în corespondență
200 __ $a„Însemnări ieșene” în corespondență $fDumitru Ivănescu
700 __ $aIvănescu, Dumitru
210 __ $d2011-02-00
606 __ $areviste ieşene
606 __ $acorespondenţă
606 __ $arevista "Însemnări ieşene"
686 __ $a9.4.13.2.
330 __ $a13 scrisori din fondul „Prof. Gr. T. Popa” de la Arhivele Naționale Iași, semnate de M. Sadoveanu, G. Topîrceanu, Otilia Cazimir.
463 __ $vAn. 3, Nr. 2 (feb. 2011), p. 69-74 $tÎnsemnări ieşene : revistă de cultură înfiinţată de M. Sadoveanu, G. Topârceanu, Gr.T.Popa la 1 ianuarie 1936