„Iașul poate redeveni ceea ce a fost odată - o forță economică” : [proiecte consilierului județean P.S.D. Gabriel Vornicu]

Autor chat
Subiect consilieri judeţeni chat
consilieri județeni - proiecte chat
partide politice chat
fonduri europene chat
Note Președinte al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finanțe
299 __ $a„Iașul poate redeveni ceea ce a fost odată - o forță economică” : [proiecte consilierului județean P.S.D. Gabriel Vornicu]
200 __ $a„Iașul poate redeveni ceea ce a fost odată - o forță economică” $e[proiecte consilierului județean P.S.D. Gabriel Vornicu] $fGabriel Vornicu
514 __ $aConsilierii județeni, la raport
700 __ $aVornicu, Gabriel
210 __ $d2019-08-31
606 __ $aconsilieri judeţeni
606 __ $aconsilieri județeni - proiecte
606 __ $apartide politice
606 __ $afonduri europene
601 __ $aPartidul Social Democrat (P.S.D.) - Filiala Iaşi
686 __ $a3.3.3.4.
300 __ $aPreședinte al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finanțe
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 2, Nr. 11 (31 aug. 2019), p. 1, 8