„Accesarea de fonduri este o prioritate strategică la Consiliul Județean” : [proiecte consilierului județean P.S.D. Ionel Ursanu]

Autor chat
Subiect consilieri judeţeni chat
consilieri județeni - proiecte chat
partide politice chat
fonduri europene chat
Note Secretar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, prestări servicii comerț, membru Comisia pentru învățământ, cercetare științifică, cultura, culte
299 __ $a„Accesarea de fonduri este o prioritate strategică la Consiliul Județean” : [proiecte consilierului județean P.S.D. Ionel Ursanu]
200 __ $a„Accesarea de fonduri este o prioritate strategică la Consiliul Județean” $e[proiecte consilierului județean P.S.D. Ionel Ursanu] $fIonel Ursanu
514 __ $aConsilierii județeni, la raport
700 __ $aUrsanu, Ionel
210 __ $d2019-07-31
606 __ $aconsilieri judeţeni
606 __ $aconsilieri județeni - proiecte
606 __ $apartide politice
606 __ $afonduri europene
601 __ $aPartidul Social Democrat (P.S.D.) - Filiala Iaşi
686 __ $a3.3.3.4.
300 __ $aSecretar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, prestări servicii comerț, membru Comisia pentru învățământ, cercetare științifică, cultura, culte
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 2, Nr. 10 (31 iul. 2019), p. 1, 4